Monthly Archives: Kwiecień 2016

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dęblina zaprasza na coroczne Walne Zebranie swoich członków, które odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2016 r. w sali warsztatów ZSZ nr 2 w Dęblinie w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.30. Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu TPD za okres od 11.04.2015 r. do 22.04.2016 r.
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za okres sprawozdawczy.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Zapoznanie zebranych z planem działalności TPD na 2016 r.
 9. Zapoznanie z planem finansowym na 2016 r.
 10. Sprawy statutowe.
 11. Dyskusja, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania

Podczas zebrania dostępne będą publikacje TPD wydane w latach 2010-2014. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 601 81 70 48.