Dęblin

Dęblin jest położony na obszarze historycznej Małopolski, znajduje się w w południowo-zachodniej części Ziemi Stężyckiej, przy ujściu rzeki Wieprz do Wisły, w szerokiej dolinie rzecznej osiągającej 15 km szerokości. Administracyjnie Dęblin leży w północno-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie ryckim w województwie lubelskim. Graniczy od północy z gminą Stężyca, od południa z gminą Pulawy, od wschodu z gminą Ryki, a od zachodu z gminą Sieciechów położoną już na terenie województwa mazowieckiego.

Początków Dęblina można doszukiwać się u schyłku XIV wieku, bowiem z tego okresu pochodzi pierwszy znany dziś zapis. W okresie zaborów obowiązywała nazwa Iwanogród. W XIX wieku wybudowano tutaj potężny kompleks fortyfikacji wojskowych. Tutaj stacjonował 15 Pułk Piechoty „Wilków” z 28 Dywizji Piechoty, który wsławił się w boju podczas wojny polsko-bolszewickiej, za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

deblin-mapa-polski

Kolejnym przełomowym wydarzeniem było utworzenie tu w 1929 r. Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych). W XX wieku Dęblin był ważnym węzłem kolejowym. Okres II wojny światowej przyniósł tysiące ofiar śmiertelnych na terenie miasta. Twierdzę przekształcono w hitlerowski obóz jeniecki. Początkowo utworzono w niej obóz przejściowy dla jeńców polskich – Stalag 77, zaś w 1941 roku utworzono Stalag 307, będący obozem dla jeńców włoskich, rosyjskich, francuskich, belgijskich, holenderskich, dla ludności żydowskiej z terenów Czech, Moraw, Słowacji i Niemiec. Prawdopodobnie zginęło w tym obozie ok. 100 tys. ludzi.

Prawa miejskie Dęblin uzyskał w 1954 r. Obecnie miasto zajmuje obszar 38,3 km2, a zamieszkuje je ok. 18 tys. osób. Klimat w okolicach Dęblina charakteryzuje się niską ilością opadów atmosferycznych i dużą liczbą dni słonecznych.

Miasta partnerskie Dęblina to: Rumia, Drohobycz (Ukraina), Sedrina (Włochy). W 1993 r. ustanowiono insygnia miejskie: herb i chorągiew. Dęblin znany jest powszechnie, jako o „stolica polskich skrzydeł”, bo tutaj kształcą się piloci wojskowi

multimedialna-informacja-turystyczna