Twierdza

Na terenie dęblińskiej cytadeli w pomieszczaniach znajdujących się w Bramie Lubelskiej znajduje się stała wystawa nosząca tytuł „Historia Twierdzy Dęblin”. Ekspozycję można zwiedzać po uprzednim zgłoszeniu (minimum tydzień wcześniej) do Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, ponieważ na terenie twierdzy znajduje się jednostka wojskowa. Obecnie stacjonuje tam 1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Romualda Traugutta.

deblin-twierdzaZgłoszenia, które kierowane są przez biura turystyczne, szkoły oraz inne organizacje do dowództwa jednostki wojskowej są automatycznie przekazywane do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. Zgłoszenia prosimy kierować:

  • telefonicznie: +48 601 817 048
  • pocztą elektroniczną: mj.trzacha@wp.pl
  • listownie: Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, ul. 15 PP „Wilków” 32 B, 08-530 Dęblin

Prosimy mieć na uwadze, że ustalony termin nie może kolidować z działalnością jednostki wojskowej, która jest gospodarzem obiektu. Dokładniejsze informacje o zasadach wejścia na teren wystawy i teren jednostki wojskowej udzielane są indywidualnie.