Usługi, które może zaoferować biuro księgowe

Biur księgowych jest obecnie na rynku coraz więcej, co jest w dużej mierze wynikiem rosnącego zainteresowania rynku tego typu usługami. Jednak im więcej biur księgowych tym większa konkurencja między nimi i tym bardziej różnorodna oferta. Oto przykłady ofert biur rachunkowych z jakimi może spotkać się przedsiębiorca poszukujący dla siebie kogoś, kto poprowadzi jego rozliczenia.

1.Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczenia z Urzędami Skarbowymi. To najbardziej podstawowa z usług jakie oferują biura rachunkowe. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych można spotkać usługi prowadzenia pełnej księgowości, usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli tak zwanej małej księgowości oraz prowadzenie rozliczeń w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obok całorocznego prowadzenia ksiąg biura rachunkowe przygotowują także sprawozdania roczne oraz obliczają podatek należy do urzędu skarbowego zarówno za firmę jak i jej właścicieli.

2.Prowadzenie kadr i płac – to kolejna usługa jaką można zaliczyć już niemal do standardu. W ramach tej usługi biura księgowe prowadzą teczki pracownicze, rozliczają urlopy, chorobowe oraz prowadzą ewidencję pracowników. W ramach tej usługi biura księgowe obliczają również należne do odprowadzenia składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wystawiają świadectwa pracy.

3.Pomoc w zakładaniu firmy – coraz więcej biur zdaje sobie sprawę, że pomagając w założeniu firmy mogą jednocześnie zyskać stałego klienta, dlatego często biorą one na siebie ciężar prowadzenia takich działań. Na rynku spotkać można także nietypowe oferty takie jak pomoc w założeniu firmy za granica. Oferują je zwłaszcza biura posiadające biegłych w językach obcych pracowników, więcej na temat tego typu usług można przeczytać na – pomoc w założeniu firmy w hiszpanii.

4.Sprawozdawczość do GUS – wiele polskich firm objętych jest także obowiązkiem corocznej sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, pytania najczęściej dotyczą spraw związanych z księgowością lub około księgowych, dlatego też biura biorą na siebie ten obowiązek i wypełniają formularze do GUS zgodnie z prowadzonymi w poprzednich latach księgami. Jest to o tyle ważne, że jeśli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku będzie musiał zapłacić mandat, a z drugiej strony wypełnianie formularzy dla GUS przez osoby nie mające wiele wspólnego z rozliczeniami czy kadrami może być bardzo uciążliwe. Dlatego przedsiębiorcy doceniają także tego rodzaju usług w ramach oferty biur księgowych.