Władze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dęblina (wybrany w 2014 r.):

  • Jerzy Trzaskowski – prezes
  • Grażyna Szczepańska – wiceprezes
  • Grażyna Paczek – skarbnik
  • Wojciech Ziółkowski – sekretarz
  • Grażyna Maziarek – członek
  • Anna Sawińska – członek
  • Dariusz Wojdat – członek

Posiedzenia Zarządu TPD odbywają się przeważnie w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godzinie 17:00 w pokoju 102 w Miejskim Domu Kultury nad Wisłą przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 32 B w Dęblinie. W comiesięcznych zebraniach Zarządu TPD może wziąć udział każdy członek stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie członków TPD odbywa się raz w roku (w pierwszym kwartale). Każdy członek stowarzyszenia zostaje odpowiednio wcześniej powiadomiony o terminie i miejscu tego zebrania.