Działalność gospodarcza poza granicami Polski

Unia Europejska z jej otwartymi granicami i swobodnym przepływem kapitału, dóbr, usług oraz ludzi dała wiele nowych możliwości polskim przedsiębiorcom. Stała się motorem napędowym dla wielu rodzimych firm do otwierania własnych fili za granicą, podejmowania współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami czy też tworzenia bliźniaczych firm na terenie innego kraju. Jest wiele kierunków, w których rozwijają swoje firmy polscy przedsiębiorcy.

Niektórzy biznesmeni podejmując decyzję czy lepiej opłaca się firma w Hiszpanii czy firma we Francji, biorą pod uwagę przede wszystkim kwestie podatkowe. Jak wiadomo w Polsce podatki dla przedsiębiorców są stosunkowo wysokie, dlatego też wiele firm zakładanych jest w krajach Unii, w których te obciążenia są o wiele niższe. Tak było niegdyś w przypadku Wielkiej Brytanii, dziś wśród unijnych krajów branych pod uwagę przez polskich przedsiębiorców podczas przenoszenia firmy często wymieniane są Czechy.

Kwestiami ważnymi dla wielu przedsiębiorców jest także wielkość rynku zbytu. Z tego też powodu wielu biznesmenów decyduje się otwierać firmy w krajach takich jak Niemcy czy Francja, firma w Hiszpanii także w tym kontekście będzie dobrym pomysłem. Więcej na temat prowadzenia działalności na Półwyspie Iberyjskim można dowiedzieć się tutaj – własna firma w Hiszpanii. Hiszpania szczególnie kusi Polaków ze względu na wiele podobieństw jakie można odnaleźć pomiędzy tymi dwoma krajami. Jest to także kraj, który może stać się pierwszym punktem eksportowym do hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Środkowej i Południowej.

Choć wiąże się to z o wiele większymi formalnościami część polskich firm decyduje się na eksport do krajów nie będących w Unii Europejskiej. Dużym rynkiem zbytu dla polskich towarów są kraje bałkańskie, gdzie swoje produkty eksportuje wiele polskich przedsiębiorstw. Podobnie Rosja, czy Ukraina – te kraje także leżą w obszarze zainteresowań polskich biznesmenów. Naturalnie są także przedsiębiorstwa, które jako rynek zbytu wybierają kraje Azji, Australię, Amerykę Północną oraz Afrykę. W dużej mierze wybór kierunku ekspansji zależy od branży i oferowanych przez firmę produktów czy usług. Bierze się pod uwagę istniejący w danym kraju rynek oraz potencjalną konkurencję. Jak w przypadku każdej poważnej inwestycji także przed podjęciem decyzji o otwarciu nowej filii czy eksporcie do danego kraju konieczna jest dogłębna analiza zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna firmy. Ocena potencjalnego zysku oraz ryzyka i zagrożeń związanych z tego typu działaniami chroni firmy przed porażką oraz zapewnia sukces na polu ekspansji na rynki zagraniczne.

Nie tylko firmy już istniejące decydują się na oddziały za granicą, także nowopowstające firmy z polskim kapitałem bywają otwierane za granicą. Firma w Hiszpanii, Włoszech czy Norwegii to nie mrzonka, to stosunkowo łatwy do osiągnięcia cel. Zakładając własny biznes za granicą należy pamiętać o tych samych zasadach wiodących do sukcesu, które obowiązują także w naszym kraju podczas tworzenia swojej firmy.