O brytyjskie literaturze i biznesie

Wielka Brytania jest państwem o wspaniałej historii. Przodkowie obywateli tego kraju stworzyli wspaniały dorobek artystyczny, jakiego może pozazdrościć wiele innych narodów. W dzisiejszym krótkim artykule postaram się przedstawić możliwie krótko oraz treściwie zagadnienie, jakim jest literatura Wielkiej Brytanii.
Ten termin odnosi się do pism związanych ze Zjednoczonym Królestwem oraz przynależnymi mu wyspami. Większość została, rzecz jasna, spisana w ojczystym języku, jakim jest angielski. Około dziesięciu lat temu w tym kraju wydano ponad dwieście tysięcy książek. Prawdopodobnie ten kraj jest największym wydawcą literatury na całej kuli ziemskiej. Powodem ku temu, jest niezwykle efektywnie prowadzona działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii.
Każdy z nas wie zapewne, kim jest największy poeta angielski oraz sławny dramaturg. William Shakespeare przez wielu znawców literatury uważany jest za jednego z najwspanialszych i najbardziej wybitnych autorów wszech czasów. Bardzo ceni się również innych współczesnych mu romantycznych dramaturgów.
Szkocja również ma swój udział w tworzeniu literatury brytyjskiej. Jedną z najbardziej znamienitych szkockich pozycji jest Sherlock Holmes, którego stworzył genialny Arthur Conan Doyle. Sięgnijmy teraz nieco głębiej. Jakie jest najstarsze brytyjskie dzieło literackie? Prawdopodobnie możemy za nie uznać pewien wiersz, który napisano około siódmego wieku naszej ery. Zawiera on wiele wzmianek o słynnym królu Arturze. Często tworzono w tych czasach poezję, która obracała się głównie wokół tematyki związanej z naturą.
Należy tutaj również wspomnieć, iż ogromna część dramatów i prozy, jakie powstały w Wielkiej Brytanii zawierała nauki moralne dotyczące godnego traktowania starszych osób nawet, gdy nie są one z nami spokrewnione. Niezwykle pozytywnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest między innymi relatywnie bardzo wysoka emerytura w Anglii. Przewyższa ona niemal wszystkie emerytury europejskie i światowe. Czyni to Wielką Brytanię bardzo atrakcyjnym miejscem dla uchodźców.