Poza podatkowe metody optymalizacji kosztów firmy

Każdy przedsiębiorca dąży do optymalizacji wydatków, czyli ponoszenia tylko takich nakładów jak są konieczne przy jednoczesnej maksymalizacji zysku. Jest to naturalne dążenie każdego biznesmena, ponieważ dzięki temu firma więcej zarabia i może się bez przeszkód rozwijać. Do najbardziej powszechnych metod optymalizacyjnych należy optymalizacja podatkowa, jedna są jeszcze inne obszary działalności firmy, w których zmiany mogą wydatnie przyczynić się do lepszego funkcjonowania firmy.

Jednym z takich sposobów jest przeniesienie obiegu informacji z papierowych dokumentów do plików elektronicznych, dzięki temu firma nie zużywa ani tyle papieru, ani tonera do drukarki, a przy okazji jest to też sposób umożliwiający szybsze przeszukiwanie dokumentów. Jeśli firma jest mała do tego celu wystarczy przesyłanie plików pocztą e – mail czy współdzielony dla uprawnionych użytkowników dysk. W przypadku większych firm konieczne może okazać się wprowadzenie systemów ERP – CRM. Owszem początkowo może być to niemały wydatek, jednak w dłuższej perspektywie przyczynia się on nie tylko do oszczędności na materiałach pisarskich, ale także ułatwia pracę, dzięki czemu pracownicy będą bardziej wydajni.

Kolejnym elementem, o którym warto pomyśleć jest optymalizacja kosztów przeznaczonych ma marketing. Warto zacząć od przyjrzenia się kosztom serwera czy hostingu i sprawdzić oferty rynkowe. Taką ofertę można znaleźć między innymi na – wer.pl hosting. Ponadto należy rozpoznać, czy prowadzone dotychczas działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Warto zidentyfikować te z nich, które mają najmniejsza konwersję i zrezygnować z nich, lub zastąpić je innymi – skuteczniejszymi.

Niekiedy kosztem, którego nie zauważają pracodawcy są skomplikowane procesy w firmie, np. jeśli dana decyzja wymaga akceptacji szeregu osób, to nim uda się zebrać wszystkie zgody mija dużo czasu, czasu zmarnowanego, bowiem pracownicy mogliby już zacząć działania, albo prowadzić inny projekt. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy w realizacje danego zadania zaangażowanych jest kilka osób z różnych działów – wówczas bez klarownego rozpisania poszczególnych działań i odpowiedzialności za nie realizacja projektu może się znacznie wydłużać. Każde takie przedłużanie oznacza większe koszty dla pracodawcy przy jednoczesnym obniżeniu zysku – dlatego też zastanawiając się nad optymalizacją kosztów należy wziąć pod uwagę również optymalizację procesową, co może się przyczynić do zwiększenia zysków i obniżenia kosztów firmowych.