Outsourcing inwentaryzacji

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową, powinien w pewnych odstępach czasu dokonywać przeglądu magazynowego. Znajomość stanu określonych towarów jest bardzo istotna, bowiem może okazać się, iż część uległa zepsuciu lub uszkodzeniu. Ponadto zdarzają się sytuacje, w których występują braki spowodowane kradzieżami. Niestety, przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji jest bardzo trudne i wymaga zaangażowania wiele rąk do pracy. W przypadku, gdy podwładni są bardzo zajęci, warto zastanowić się nad rozwiązaniem alternatywnym.

Outsourcing inwentaryzacji polega na powierzeniu tego zadania zewnętrznej firmie. Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim nie jest konieczne zapewnienie we własnym okresie obsług pracowniczej. Firma inwentaryzacyjna współpracuje z wieloma osobami, które ochoczo podejmą się tego zajęcia – także w godzinach nocnych. Co ważne, pracownicy ci mają doświadczenie w liczeniu towarów oraz jego skanowaniu. Sprawia to, że ewentualne błędy w kodach kreskowych na etykietach zostaną bardzo szybko zweryfikowane i poprawione. Tym samym przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do tłumaczenia swoim pracownikom, jak wykonuje się inwentaryzację i jakie zawiłości wiążą się z tą procedurą.

Należy pamiętać o tym, iż inwentaryzacja powykonawca dysponuje odpowiednimi urządzeniami, dzięki którym możliwe jest szybkie przeprowadzenie całego procesu. Sprawia to, że nawet w dużych halach magazynowych możliwe jest wykonanie pracy w zaledwie jedną noc. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uchybień personel zlecającego jest o tym na bieżąco informowany, co pozwala na szybkie podjęcie działań naprawczych. Po przeprowadzeniu działań inwentaryzacyjnych podwykonawca przedstawia zleceniodawcy raport, w ramach którego ujęte są dokładne spisy z natury wszelkich dób, które były liczone w magazynie bądź w powierzchni handlowej. Taki dokument stanowi bardzo cenną informację dla działu księgowego, który z powodzeniem może sporządzić bilans na koniec roku obrotowego.

https://www.ben-sol.pl/